Passie voor Bachs cantates

Het Gelders Bach Collegium (Apeldoorn) heeft in de planning staan om in het seizoen 2022/2023 in totaal 6 cantates uit te voeren. In de regel is de derde zondag van de maand.

Er werd op donderdag 14 april, op Witte Donderdag (in de Dorpskerk Beekbergen) de prachtige Markuspassion van Reinhard Keiser uitgevoerd.

Daarnaast werd op 15 mei jl de fantastische cantate BWV 12 in de vesperdienst uitgevoerd. Het GBC wordt begeleid door een barokensemble.

Het GBC is dringend op zoek naar TENOREN en BASSEN en repeteert op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Inlichtingen via Wolfgang Lange, dirigent  wklange@hotmail.com     

ERVAAR HOE FIJN HET IS OM BACH TE ZINGEN!

Vanaf haar oprichting in 2008 voert het Gelders Bach Collegium jaarlijks zo’n zeven tot acht Bach-cantates uit, maar ook van andere werken uit de rijke geschiedenis van geestelijke muziek. De meeste van deze uitvoeringen vinden plaats in in het kader van de cantate-diensten van de Grote Kerk te Apeldoorn. Maar ook daar buiten verzorgt het GBC uitvoeringen van de schitterende cantates van Johan Sebastiaan Bach.

Spirituele inhoud en muzikale kwaliteit zijn in Bachs cantates niet van elkaar te scheiden. Beide komen goed tot hun recht in het kader van de sobere, maar zorgvuldige cantate-diensten van de Grote Kerk, die haar deuren bij deze diensten uitdrukkelijk ook voor een niet-kerkelijk publiek openstelt.

Bij de uitvoeringen wordt het koor ondersteund door ensembles van vaak jonge musici. Ook de solisten zijn gewoonlijk professionals. Koor en ensemble staan onder leiding van dirigent Wolfgang Lange. Wil je meezingen? Kijk hiervoor op de pagina meezingen

Kijk op de pagina met ons programma om te weten wanneer en waar u de eerstkomende uitvoering kunt bijwonen!

Kosten: de kerk vraagt een vrijwillige bijdrage van per bezoeker, een bijdrage die absoluut nodig is om deze bij velen zeer geliefde cantate-diensten te kunnen voortzetten.