Contact

Al vijftien jaar laten wij de cantates van Bach en tijdgenoten horen. Dat is alleen mogelijk met uw steun! Giften en donaties voor ons koor ontvangen wij graag op onze rekening: NL03INGB0005699783 t.n.v. het Gelders Bach Collegium.

Meedoen? Nieuw mailadres?  Andere vragen?

Als je een keer een repetitie wilt bijwonen, dan ben je van harte welkom! Wel horen we het graag even van tevoren want niet elke repetitie is even geschikt om kennis te maken.

Ben je al lid en heb je een nieuw mailadres, stuur dan dat nieuwe adres naar de secretaris, Ginie de Noord: tel 06 1537 6264
secretaris_geldersbachcollegium.nl
(vervang het _ door @ om er een werkend mailadres van te maken!)

Voor zaken die het koor betreffen, zoals gastoptredens, kun je ook met de voorzitter contact opnemen, Gerwim de Jong, tel. 06 1140 3609:
voorzitter_geldersbachcollegium.nl
(vervang het _ door @ om er een werkend mailadres van te maken!)

Voor zaken die de website betreffen kun je contact opnemen: beheerder_geldersbachcollegium.nl
(vervang het _ door @ om er een werkend mailadres van te maken!)