Meezingen

Corona en het Gelders Bach Collegium

Het Gelders Bach Collegium is een klein koor dat het nodige van de zangers vraagt: bijvoorbeeld een goede voorbereiding voor elke repetitie. Door de geringe omvang van het koor (ca. 20 personen) en Corona zorgen is het koor gevoelig voor schommelingen in de bezetting. Na de Corona tijd zijn met name de bassen en de tenoren onderbemand, en zijn we dringend op zoek naar (semi-geoefende) zangers.

Er staan nu twee cantates geprogrammeerd (zie ons programma). Wie belangstelling heeft kan contact met ons opnemen.

Het GBC is dringend op zoek naar TENOREN en BASSEN en repeteert op maandagavond  van 19.30 tot 22.00 uur. Inlichtingen via Wolfgang Lange, dirigent  wklange@hotmail.com     

Zingen bij het Gelders Bach Collegium
Het GBC richt zich met name op de uitvoering van maandelijkse Bachcantates, maar we voeren ook andere koorwerken uit zoals motetten, de Matthäus-Passion, Het Requiem van Duruflé, Requiem van Faure etc. Deze werken worden parallel met de cantates ingestudeerd. Koor en dirigent streven naar een muzikaal goed niveau, waarbij plezier in zingen samengaat met liefde voor (Bach)muziek. Per cantate streeft het koor naar een bezetting van 16 – 24 zangers. In de huidige bezetting is er behoefte aan versterking.

Heb je zin om mee te zingen?
Kom gerust langs bij een repetitie om een indruk te krijgen hoe we als koor repeteren. Doe gewoon enkele keren mee met de repetitie om te kijken of je het leuk vindt. Voor verdere details kun je het beste contact opnemen met de secretaris van het koor.

Wat verwachten wij van jou?
Je bereidt de repetities thuis voor door de noten in te studeren, de tekst te kennen en door het beluisteren van opnames.

Repetitie-avond
Het koor repeteert iedere maandagavond van 19.30 – 22.00 uur te Apeldoorn (Grote Kerk, gebouw Irene). De generale repetitie met ensemble & solisten is op de zondagmiddag voorafgaand aan de uitvoering. Aanwezigheid bij alle repetities is noodzakelijk. Nadat je besloten hebt om je aan te sluiten bedraagt de contributie € 30,- per maand (iets meer mag ook). Aan projectleden die incidenteel met ons meezingen vragen we een vergoeding van € 55,- per project.

Stemtest
Indien je lid wilt worden van het Gelders Bach Collegium zal de dirigent een korte stemtest afnemen. Het doel van de stemtest is een wederzijdse kennismaking tussen jou en de dirigent. De details worden vooraf met jou besproken.