Programma

De Grote Kerk van Apeldoorn zette op zondag 19 september jl de deuren weer open voor het publiek. Het Gelders Bach Collegium, o.l.v. Wolfgang Lange, voert de cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’, van J.S. Bach uit. Deze cantate uit 1726 is een appèl tot sociale gerechtigheid. Het orgel wordt bespeeld door Toon Hagen.

Ds. Bert Schüssler was de gastheer. Voor hem komt hiermee een einde aan een periode van 25 jaar betrokken te zijn geweest bij de organisatie en uitvoering van kerkdiensten waarin cantates worden uitgevoerd. Zelf zegt hij hierover ‘Opmerkelijk hoe vaak die cantates raken aan de actualiteit. Alhoewel, honger, oorlog, sterven, leven, opstaan, zoeken en vinden, het zijn thema’s van alle eeuwen, van alle mensen. Kerkmuziek blijft daarmee eigenlijk altijd bij de les van de werkelijkheid. Als zo’n muziekstuk tot ontplooiing komt, is het alsof de hemel even de aarde raakt. Vijfentwintig jaar met veel plezier bij betrokken geweest.’

En daarmee is de cantate cyclus van het Gelders Bach Collegium onderbroken geraakt: toch zijn er twee nieuwe cantates geprogrammeerd:

Zondagavond, 21 november 2021

Aanvang: 19.15 uur

Cantate BWV 140 : “Wachet auf, ruft uns die Stimme”

Zondagavond, 16 januari 2022

Aanvang: 19.15 uur

Cantate BWV 72 : “Alles nur nach Gottes Willen”

Grote Kerk Apeldoorn
Gedicht van Klaas Herman de Haan nav Cantate 33

Tenzij anders vermeld vinden de uitvoeringen plaats in de Grote Kerk, Loolaan 16 te Apeldoorn.

Toehoorders nodigen wij graag uit het slotkoraal mee te zingen en voor het oefenen aanwezig te zijn om 19.00 op de avond van de cantate. Heeft de cantate géén slotkoraal, dan begint de cantate-dienst om 19.15 uur.

Zeer volledige informatie over alle cantates van Bach vindt u op de site van Eduard van Hengel.

Actuele informatie over diensten vindt u op de site van de Grote Kerk te Apeldoorn.

Per bezoeker vraagt de kerk een vrijwillige bijdrage van € 7.- Deze bijdrage is absoluut nodig voor het voortzetten van deze door velen zeer geliefde cantatediensten.

De volgende cantate(s)

Aan de nieuwe programmering wordt gewerkt