Programma

De Grote Kerk van Apeldoorn zet op zondag 19 september de deuren weer open voor het publiek. Het Gelders Bach Collegium, o.l.v. Wolfgang Lange, voert de cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’, van J.S. Bach uit. Deze cantate uit 1726 is een appèl tot sociale gerechtigheid. Het orgel wordt bespeeld door Toon Hagen.

Ds. Bert Schüssler is de gastheer. Voor hem komt hiermee een einde aan een periode van 25 jaar betrokken te zijn geweest bij de organisatie en uitvoering van kerkdiensten waarin cantates worden uitgevoerd. Vijftien jaar in Wassenaar, tien jaar in Apeldoorn. Zelf zegt hij hierover ‘Opmerkelijk hoe vaak die cantates raken aan de actualiteit. Alhoewel, honger, oorlog, sterven, leven, opstaan, zoeken en vinden, het zijn thema’s van alle eeuwen, van alle mensen. Kerkmuziek blijft daarmee eigenlijk altijd bij de les van de werkelijkheid. Als zo’n muziekstuk tot ontplooiing komt, is het alsof de hemel even de aarde raakt. Vijfentwintig jaar met veel plezier bij betrokken geweest.’

Zondagavond, 19 september

Aanvang: 19.15 uur

Vanwege corona aanmelding via de website www.grotekerkapeldoorn.nl.

Door de Corona beperkingen zijn nog geen verdere cantates geprogrammeerd.

Het laatste programma was:

Grote Kerk Apeldoorn
Gedicht van Klaas Herman de Haan nav Cantate 33

Tenzij anders vermeld vinden de uitvoeringen plaats in de Grote Kerk, Loolaan 16 te Apeldoorn.

Toehoorders nodigen wij graag uit het slotkoraal mee te zingen en voor het oefenen aanwezig te zijn om 19.00 op de avond van de cantate. Heeft de cantate géén slotkoraal, dan begint de cantate-dienst om 19.15 uur.

Zeer volledige informatie over alle cantates van Bach vindt u op de site van Eduard van Hengel.

Actuele informatie over diensten vindt u op de site van de Grote Kerk te Apeldoorn.

Per bezoeker vraagt de kerk een vrijwillige bijdrage van € 7.- Deze bijdrage is absoluut nodig voor het voortzetten van deze door velen zeer geliefde cantatediensten.

De volgende cantate(s)

Aan de nieuwe programmering wordt gewerkt